Gemeenten krijgen er met ingang van 1 januari 2015 taken bij op het gebied van onderwijs, werk en ABWZ en jeugdzorg. Op deze website leest u daarover.

                   AWBZ EN JEUGDZORG                    Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat geldt ook voor en een belangrijk deel van de ondersteuning aan burgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie.  Lees meer…

                   PASSEND ONDERWIJS                    Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, waar nodig met extra ondersteuning. Zodat ze naar school kunnen gaan in hun eigen wijk/stad en zo goed mogelijk mee kunnen draaien in de samenleving. Lees meer…